• Uw VvE in betrouwbare handen.

  • Een VvE Beheerder die met u meedenkt.

  • Uw partner in het beheer van uw VvE.

  • Ontdek wat VT2000 voor uw VvE kan betekenen.

VT 2000 B.V. is een gecertificeerde VvE beheerder, gevestigd in Wateringen. Wij werken met een team van enthousiaste en betrokken mensen.

 

Wij zijn een dienstverlenende organisatie met een flexibele en persoonlijke benadering naar klanten. Vanaf 1997 zijn wij de specialist op het gebied van beheer van VvE’s. Naar grote tevredenheid van onze klanten verzorgen wij het beheer.

Nieuwe huisstijl en website

Met trots presenteren wij onze nieuwe huisstijl en website. De persoonlijke en professionele aanpak van VT2000 blijft, maar nu in een modern jasje. 

 

Wij ontwikkelden een huisstijl welke recht doet aan onze identiteit, waarbij de focus vooral ligt op een overzichtelijke, frisse en praktische website. 

Via de site kunt u klachten melden en vragen stellen. Hiervoor is een toegankelijk formulier ontworpen.  

Wij zijn erg trots op onze nieuwe site en hopen dat u deze vaak gaat bezoeken.                                          

Lees verder...

6% BTW arbeidsdeel bij onderhoud

De overheid heeft besloten de regeling omtrent het verlaagde BTW tarief op arbeidsloon voor renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar te verlengen tot 1 januari 2015.

Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid gebruikte materialen. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een woning die van rechtswege in eigendom overgaan op de eigenaar van de woning doordat zij in bouwkundig opzicht

Lees verder....

Warmtewet

Consumentenbescherming is het hoofddoel van de op 1 januari 2014 in werking getreden Warmtewet. Dit moet worden gerealiseerd door regels voor tariefbescherming, leveringszekerheid en toezicht door ACM. De Warmtewet is van oorsprong toegesneden op de verhouding tussen commerciële exploitanten van stadsverwarming en gebonden verbruikers die tevens consument zijn. 

De werkingssfeer is echter uitgebreid naar VvE’s met een eigen verwarmingsinstallatie. In die gevallen conflicteert de Warmtewet met het appartementsrecht, onder meer vanwege tegenstrijdige regels en uitgangspunten ter zake interne aansprakelijkheid en kostenverdeling. Daarom moet de vraag worden gesteld welke regelgeving voorgaat. In beide gevallen is sprake van formele wetgeving, zodat toepassing

Lees verder...